top of page

Perculus Satış Sözleşmesi

1. TANIMLAR

PERCULUS - ŞİRKET tarafından sunulan sanal sınıf hizmetinin adıdır.

ÜYE - Perculus hizmetini kiralayan ve Perculus Üyelik Sözleşmesini onaylayan gerçek veya tüzel kişi.

 

KATILIMCI – Üye’nin birden fazla Perculus hizmeti alması halinde aldığı Perculus hizmetlerini kullanmasına izin verdiği kişidir.

Katılımcı – ÜYE veya KULLANICI tarafından Perculus’a katılımı için davet edilen kişidir.

ŞİRKET - Perculus hizmetini sunan CAZ Bilişim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’dir.

 

2. SÖZLEŞME KONUSU

İşbu sözleşme, ŞİRKET ile ÜYE arasında Perculus hizmeti kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenler.

 

3. SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI VE BAĞLAYICILIĞI

ÜYE olmak isteyen kişi kayıt formunun altında yer alan Üyelik sözleşmesini okuması ve ÜYE olacak kişinin işbu sözleşmenin hükümlerine uymayı ve işbu sözleşmenin bağlayıcı olduğunun peşinen kabul,beyan ve taahhüt etmesi ve üyelik sürecine başlaması gerekmektedir.

 

4. HİZMET TANIMI

Perculus, internet üzerinden kişilerin ortak bir ekran üzerinde birlikte çalışmasına veya bilgi paylaşmasına yardımcı olan çözümler sunar. Bu kapsamda, Perculus kullanıcıları, Perculus’un sunduğu sesli ve/veya görüntülü konferans, dosya / sunum paylaşımı, anlık yazışma, anket, ortak alan, yazı tahtası ve çizim araçları gibi özellikler yardımıyla, fiziki ortamda bir araya gelerek yapabilecekleri tüm paylaşımları internet üzerinden erişerek sanal bir ortamda yapabilmektedirler. Perculus, internet çağında, kişilerin ve işyerlerinin en büyük ihtiyacı haline gelen hızlı ve birlikte çalışma imkânını sunarken, kişilerin bir araya gelmek için harcadıkları zamandan (toplantı organizasyonu, ulaşım) ve ulaşım masrafları, ikramlar gibi harcamalardan tasarruf etmelerini sağlamak, verimlerini arttırmak hedefindedir.

 

5. ÜYELİK SİSTEMİ

5.1. Gerekli bilgileri vererek kaydolup Perculus üyelik paketini seçen, Perculus Üyelik Sözleşmesini okuyup kabul ederek ücretini ödeyen internet kullanıcıları Perculus’a ÜYE olurlar.

5.2. ÜYE olurken verilen e-posta adresinin ÜYEye ait ve kullanılır durumda olması zorunludur. Perculus hizmetleri ile ilgili tüm yazışmalar bu e-posta adresi ile yapılır. Üyelik için verilen e-postanın yanlışlığından, geçersizliğinden veya başkasına ait oluşundan doğabilecek zararlardan ŞİRKET sorumlu tutulamaz.

5.3. ÜYE kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "şifre"ye sahip olur.

5.4. ÜYE kayıt sırasında paylaştığı elektronik posta adresi üzerinde sadece tek bir üyelik oluşturabilme hakkına sahip olup istediği zaman şifresini değiştirebilir.

5.5. ÜYE veya KULLANICILAR düzenledikleri oturumlara gerçek bir e-posta adresi olan herhangi bir kişiyi DAVETLİ olarak çağırabilirler. DAVETLİler Perculus’a girmek için herhangi bir ücret ödemez.

 

6. ÜYENİN SORUMLULUKLARI

6.1. ÜYE; kayıt formunda kendinden istenen bilgileri paylaşarak kullanıcı adı ve şifre alacaktır.

6.2. ÜYE; Perculus hizmetinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, böyle bir durumda ŞİRKET’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. ÜYE, kişisel verilerinin yetkisi olmayan kişilerce ele geçirilmesinden dolayı doğabilecek zararlardan ŞİRKET’in sorumlu olmadığını, tehdit içeren, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve Uluslararası Anlaşmalara ve bulunduğu ülke yasaların aykırı hiçbir mesaj, bilgi ve veriyi göndermemeyi ve herhangi bir şekilde kullanmamayı, kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, ahlaka aykırı, yasa dışı materyal, veri veya bilgiler göndermemeyi, yayınlamamayı, diğer ÜYElerin kişisel bilgilerine, bilgisayarlarına ve bilgisayarlarındaki verilere zarar verecek bilgiler veya yazılımlar göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. ÜYE, kendisi ve DAVETLİlerinin Perculus aracılığıyla paylaştığı her türlü mesaj, bilgi ve içeriğin, Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa ve diğer mevzuatta yer alan yasalara aykırı hiçbir unsur içermeyeceğine, böyle bir durum tespit edilmesi halinde bu konuda ŞİRKET’in hiçbir sorumluğu olmadığını, tüm sorumluğun kendine ait olduğunu, ŞİRKET’in kendisine ayrıca dava açma hakları saklı kalmak kaydıyla,ŞİRKET’in uğrayacağı zararları ŞİRKET’in ilk talebinde herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmadan ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. ÜYE, Perculus servislerini kullanımı sırasında her türlü bilgi, mesaj ve belge paylaşımıyla alakalı Perculus’un hiçbir hukuki sorumluluğu olmayacağını, Perculus’un söz konusu bilgi, mesaj ve belge iletimine sadece getirdiği çözümle aracılık ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. ÜYE, ŞİRKET’in sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla ŞİRKET tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, ÜYE bilgisayarının yaratacağı arızalar, bilgi ve veri kaybı ve diğer herhangi bir kayıptan ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. ÜYE, işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği takdirde, ŞİRKET’in ÜYE adı ve şifresini iptal ederek ve her türlü teknik önlemi almak suretiyle kendisini sistem dışına çıkarabileceğini ve işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak herhangi bir tazminat ödeme zorunluluğu olmadan feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8. ÜYE, şifre kullanımı suretiyle yapabileceği işlemlerin kendisi dışında üçüncü bir şahıs tarafından yapıldığını iddia etmeyeceğini, bunu ileri sürmekten gayrikabilirücu feragat ettiğini, ŞİRKET’in ÜYE adı ve şifre kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünde olmadığını, şifre ve ÜYE adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve ÜYE adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal ŞİRKET’e haber vereceğini, şifre ve ÜYE adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan sorumlu olacağını, ŞİRKET’in bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9. ÜYE, Perculus tarafından gerekli görülen hallerde sistemi izlemesine, oturumlara katılma ve sistemi geçici veya tamamen kapatma hakkına sahip olduğunu peşinen kabul eder.

6.10. ÜYE, Perculus hizmetini satın alırken kullandığı kredi kartının, ilgili ülke mevzuatına göre yasal biçimde kendisine verilmiş geçerli bir kredi kartı olduğunu, bu kredi kartını herhangi bir yasadışı eylem sonucunda elde etmediğini, kredi kartının geçerliliği sistem tarafından onaylanmadıkça hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapamayacağını, işlem yapılmaması sebebiyle ŞİRKET’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını, kredi kartı ve kimlik bilgileri ile ilgili vermiş olduğu bilgilerin tamamının doğru olduğunu, aksi halde ŞİRKET’in işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme ve hizmetleri vermeme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.11. ÜYE, ŞİRKET’in işbu sözleşmedeki hizmetleri sunuyor olmasının, ÜYE’ye donanım ve yazılım temini ve bunların düzgün çalışması konusunda bir garanti ya da taahhüt verdiği anlamına gelmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.12. ÜYE, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve ŞİRKET’in elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, herhangi bir nam altında ŞİRKET’ten tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder

6.13. ÜYE, almış olduğu ücretli içerik hizmetlerini indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs, truva atı gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek ŞİRKET’ten herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.

6.14. ÜYE, ŞİRKET’in sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla ŞİRKET tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, ÜYE satın aldığı hizmetleri görüntüleyebilmesi için gerekli olan yazılımların (örneğin Flash Media Player) lisanslı olduğunu, lisansız yazılımların kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir sorundan ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.15. Üye, bu yazılımı başkasına devredemez ve alt kiraya veremez.

6.16. Üye, hizmet alımından vazgeçmesi veya ödeme yapmaması durumunda 3 ay içerisinde tüm verileri silinecektir.

 

7. ŞİRKETİN SORUMLULUKLARI

7.1. ŞİRKET, taahhüt etmiş olduğu hizmetleri en üst kalitede ve kesintisiz biçimde sunmaktan sorumludur.

7.2. ŞİRKET herhangi bir zamanda Perculus’un çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Perculus’un geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı ŞİRKET, ÜYElerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluk taşımaz.

7.3. ŞİRKET, teknik zorunluluklardan, bakım yahut yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, servis sağlayıcıdan ve elektrik kesintilerinden dolayı hizmetin verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan dolayı sorumlu tutulamaz.

7.4. ŞİRKET, Perculus üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde ÜYE mesajlarını silme, ses, dosya ve görüntü kayıtlarını silme, ÜYE’yi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını elinde tutar.

7.5. ŞİRKET, dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın ÜYE’nin yeni bir şifre ve ÜYE adı seçmesini talep edebilir ya da şifreyi kullanmasını süresiz olarak engelleyebilir.

7.6. ŞİRKET, ÜYElerin dosyalarının Perculus üzerinde saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir, ihtiyaca göre kotaları artırma ve azaltma yetkisini kullanabilir.

7.7. ÜYE, ŞİRKET’in tanıtım, promosyon gibi amaçlarla kendisine yönelik olarak tanıtım ve promosyon faaliyetlerinde bulunabileceğini, bunun için ŞİRKET’in herhangi bir izin almak zorunda olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8. ŞİRKET, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla ÜYElere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirebilir, maddeleri iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Sözleşmede bu şekilde bir değişiklik olması halinde ÜYE bu değişiklikleri kabul ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder. Aksi halde ŞİRKET’in hizmetleri sunmama veya sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.

7.9. ŞİRKET, sunduğu hizmetlerin ücretlerinde istediği zaman, istediği biçimde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir değişiklik yapılması halinde ÜYE bu değişikliklere bir itirazının olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.10. ŞİRKET, hizmetleri sunduğu web sitesine ait alan adını ve web sitesinin görünümünü ve içeriğini her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar. ÜYE, alan adı veya web sitesinin görünümünde veya içeriğinde yapılacak değişikliklere bir itirazının olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8. ÜCRETLENDİRME

8.1. ÜYE, seçtiği pakete göre, ŞİRKET tarafından sunulan hizmet bedellerini Kredi kartıyla ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça ŞİRKET’in sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. ÜYE, ödeme kanalına göre aynı hizmet için farklı ücretler ödeyebileceği gibi alacağı hizmet ile ilgili Türk vergi yasaları, uluslararası anlaşmalar veya ÜYE’nin bulunduğu ülke ile ilgili olarak yeni vergiler koyulması, mevcut vergilerin arttırılması gibi hallerde, ÜYE, doğabilecek vergilerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. ÜYE, Perculus hizmetinden yararlanabilmek için sitede belirtilen teknik donanım ve uygulamaların bilgisayarında bulunduğunu ve bunların eksikliği nedeniyle Perculus hizmetlerinden yararlanamama durumunda, ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında ŞİRKET’ten tazminat talep etmeyeceğini veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. ÜYE, seçmiş olduğu hizmet paketlerinde değişiklik yapabilir. Eğer seçeceği paket mevcut paketinden daha yüksek ücrete sahipse, yeni pakete geçişi hemen yapılır ve aradaki fark kendisinden tahsil edilir. Eğer seçeceği paket mevcut paketinden daha düşük ücrete sahip ise yeni pakete geçiş için talebi alınır ve ilgili paketin geçerli olduğu kullanım dönemi bittikten sonra geçiş gerçekleştirilir.

8.5. ŞİRKET, ÜYElere özel ücretsiz, indirimli, taksitli, sonradan ödemeli vb. kampanyalar düzenleyebilir veya belli bir süre ücret tahsil edemese de hizmeti sunmaya devam edip daha sonraki dönemlerde bu ücretin tahsilini toplu halde gerçekleştirebilir. Bu tür durumlarda ÜYEler mail, SMS veya site üzerinde bilgilendirilerek hizmeti kredili biçimde almaya ne kadar devam edebilecekleri bilgilendirecek ve ücretin tahsili konusunda ÜYElerden yardım istenecektir.

8.6. Ödeme işlemleri sırasında iletişim ve enerji hatlarında oluşacak kesinti ve arızalardan, ilgili bankaların altyapısındaki sorunlardan dolayı oluşabilecek aksaklık ve hatalardan dolayı ŞİRKET sorumlu tutulamaz.

8.7. Satılan her üyelik için ŞİRKET tarafından ilgili kanunlara uygun olarak fatura kesilir. Fatura bilgileri ÜYElerin kontrolü için sistemde tutulur ve site üzerinde ödeme bilgilerini incelemeleri sağlanır.

8.8. ÜYE, seçtiği paketi iradesi doğrultusunda belirlediğini, paketin ücretlendirmesi doğrultusunda, kendisi iptal talebinde bulunmadıkça, hizmet aldığı sürece yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getireceğini taahhüt eder.

 

9. ÜYELİK İPTALİ

9.1. ÜYE, üyeliğini sonlandırmak isterse site üzerinden başvurmak suretiyle üyeliğinin iptalini isteyebilir. Böyle bir durumda ÜYE almış olduğu paketin ilgili dönem için kendisinden tahsil edilmiş hizmet bedelinin geri verilmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, bu şekilde Üyelikten çıkması sebebiyle ŞİRKET’in herhangi bir harcama veya masraf yapması durumunda bu harcama veya masrafları da kredi kartından tahsile yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Üyelik iptali, üyeliğin tekrarlandığı bir sonraki dönemden geçerli olmak üzere işleme konur. Bu süreye kadar ÜYE, Perculus hizmetlerinden yararlanmaya devam eder.

 

10. GÜVENLİK

10.1. ÜYE, siteye giriş yaparken kullandığı şifrenin güvenliğini sağlamakla ve siteden ayrılırken "Çıkış" işlemi yapmakla yükümlüdür. ÜYE'nin bu konudaki ihmalinden veya şifresini başkalarıyla paylaşmasından doğabilecek zararlardan ŞİRKET sorumlu tutulamaz.

 

11. GİZLİLİK

11.1. ÜYE’nin kişisel bilgileri Perculus Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlanan haller haricinde, hiçbir gerekçe ile başka kuruluşla ile paylaşılmayacaktır.

11.2. ÜYE’nin Perculus üzerinden online olarak paylaşmış olduğu bilgi, belge ve mesajlar, online paylaşım esnasında bulunan kişiler haricinde hiç kimse ile paylaşılmayacaktır. ÜYE, online ortamda paylaştığı bilgi,belge ve mesajların kaydedilmesini ve daha sonra offline ortamda bu bilgi,belge ve mesajlara ulaşılmasını isterse, kendisinin izin vereceği kişilerin erişimini sağlanabilir. Yine Üye’nin onayı ile Üye tarafından verilen seminer gibi bazı paylaşımların isteyen herkes tarafından erişimine izin verilebilir.

11.3. ÜYE’nin kullanıcı adı ve şifresini kullanmadan ÜYE’ye ait herhangi bir bilgiye erişmek, onun adına işlem yapmak mümkün değildir. Kullanıcı adı ve şifrenin ÜYE tarafından 3.bir kişiyle paylaşılmasında ŞİRKET sorumlu olmadığı gibi, bu bilginin korunması tamamen ÜYE’nin sorumluluğundadır. ŞİRKET, ÜYE’nin bu bilginin unutulması veya çalınması gibi durumlarda ÜYE’ye bilgilerini hatırlatmak veya yeni şifre alımına yardımcı olmak için tanımlı kullanıcı e-posta adresine otomatik e-posta göndererek yardımcı olacaktır.

 

12. KAYITLARIN GEÇERLILIĞI

ÜYE bu sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda ŞİRKET’in defter ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten ŞİRKET kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından gayrikabilirücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

13. SÖZLEŞMENIN DEVRI VE FESIH

ÜYE, ŞİRKET’in, işbu sözleşmeyi kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiye devredebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Perculus dilediği zaman, herhangi bir maddi tazminat ödemek durumunda kalmaksızın bu sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir

 

14. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde, 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da düzenlenen kanunlar ihtilafı kaidelerine bakılmaksızın Türk hukuku uygulanacak ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

15. YÜRÜRLÜK

ÜYE kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “Abone Ol” düğmesini tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • YouTube

2001-2022 © Tüm hakları saklıdır

Kampüs 365

bottom of page